ComCAT

Metadatakatalog för att söka, hitta,  utvärdera och hämta geografiska data och tjänster.

U

Sökmoduler

I vänstra kanten av gränssnittet finns några olika sökmoduler för att filtrera metadata. Du kan exempelvis söka med fritextsökning. Söka genom att välja ämnesområden som beskriver innehållet i data. Eller ange en geografisk avgränsning för data.

Utvärdera

Till höger visas sökresultatet. Här kan du läsa mer om resursen eller förhandsgranska tjänster.

Hämta data

Hämta data eller adresser till tjänster för att koppla upp dig. Eller notera kontaktuppgifter för att få fördjupad information.