Hjälp om Geodataexplorer

 

OM GEODATAEXPLORER


GeodataExplorer – ÖVERSIKT

 

GeodataExplorer är en applikation för att hantera metadata om data och tjänster.

Gränssnittet består av en sökpanel och en resultatpanel, från sökpanelen kan en kartfunktion öppnas som även kan göras störrre

 

SÖKA I GEODATAEXPLORER


SÖKNING – ÖVERSIKT

Sökning sker främst genom att välja ett eller flera alternativ i någon av de sökkategorier som visas i SÖK-panelen längst till vänster.

Om inga kategorier är valda döljs Sökkategorin. Klicka på pilen till vänster för att öppna upp sökkategorin

Efter varje sökord visas in om parentes hur många metadataposter som är registrerad med detta värde. Antalet poster visas alltid baserat på alla satta sökkriterier.

Förutom att sätta sökkriterier i SÖK-panelen kan man  även söka kolumnbaserat för att begränsa sökningen till de kolumner som är synliga i resultattabellen.

Ett mer avancerat sätt att söka är att använda sig av panelen Grupperingsval. Där kan du söka via en dynamisk träd-struktur.

 


FRITEXTSÖKNING

Med fritextsökning kan man söka på valfria ord som förekommer i metadata.

När endast enstaka ord anges sker sökning genom att lägga wildcards före och efter. Exempelvis sökning på “Grundvatten”
ger träff på Grundvattennivå då sökningen sker enligt *Grundvatten*.

Om fler än en sökterm anges visas de poster som innehåller båda dessa söktermer.

Om man vill söka på ett exakt uttryck exempelvis:
Grundvatten – nivåer
Då skall man ange detta uttryck med Citationstecken runt

“Grundvatten – nivåer”


 

GEOGRAFISK SÖKNING

Geografisk sökning innebär sökkriteriet innehåller information om geografisk utsträckning. Metadata måste även innehålla information om varje resurs täckningsområden. Resursernas täckningsområde kan definieras med en enkel rektangel som definierar en omskriven rektangel. Ett annat alternativ är att resursernas täckningsområde  beskrivs med en (eller flera) polygoner.

Det finns två sätt att definiera det område som sökning skall ske inom.

1 Välja ett eller flera fördefinierade områden från lista.  Det kan exempelvis vara ett Län, Kommun eller Församling.

2 Rita ett eget område på frihand i kartan


 

ÄMNESOMRÅDE

Detta är en enkel klassificering av data i 19 olika kategorier. Dessa ämnesområden kan inte utvidgas.


 

RESURSTYP

Metadata som publiceras till katalogen beskriver någon typ av resurs. Det kan vara en exempelvis vara:

Datamängd: En samling av objekt med liknande egenskaper. Begreppet är ganska diffust, men datamängd lam användas för att beskriva en enskild datafil eller en hel databas beroende på vilket behov som finns.

Tjänst: Detta innebär att det finns ett API (ett programmeringsgränssnitt) för att ställa frågor mot en datamängd. Datamängden och Serien kan beskrivas med två olika metadataposter, framförallt om det ingår många olika datamängder i en tjänst.

Serie: Detta är en samling data som följer samma specifikation.


 

RESURSKONTAKT – ANSVARIG ORGANISATION

För varje metadatapost kan man ange flera olika kontakter som har ansvarsområden i relation till den dokumenterade resursen.

I metadata är det 3 st typer av ansvarsområden som utpekas som viktiga.

 • Ansvarig organisation här anges normal kommunnamnet och inte enskilda förvaltningar
  Exempel  Stockholms stad,
 • Kontakt kontakt som generell svarar på frågor om resursen och som oftast är den som man först kontaktar med frågor
  Här anges lämpligen Ansvarig organisation – Förvaltning
  Exempel Stockholms stadMiljöförvaltningen
 • Informationsägare kontakt som kan svara på frågor och ansvarar för datas innehåll.
  Här anges lämpligen Förvaltning-enhet
  Exempel Miljöförvaltningen – Miljöanalys


 

RESURSKONTAKT – KONTAKT

För varje metadatapost kan man ange flera olika kontakter som har ansvarsområden i relation till den dokumenterade resursen.

I metadata är det 3 st typer av ansvarsområden som utpekas som viktiga.

 • Ansvarig organisation här anges normal kommunnamnet och inte enskilda förvaltningar
  Exempel  Stockholms stad,
 • Kontakt kontakt som generell svarar på frågor om resursen och som oftast är den som man först kontaktar med frågor
  Här anges lämpligen Ansvarig organisation – Förvaltning
  Exempel Stockholms stadMiljöförvaltningen
 • Informationsägare kontakt som kan svara på frågor och ansvarar för datas innehåll.
  Här anges lämpligen Förvaltning-enhet
  Exempel Miljöförvaltningen – Miljöanalys


 

RESURSKONTAKT – INFORMATIONSÄGARE

För varje metadatapost kan man ange flera olika kontakter som har ansvarsområden i relation till den dokumenterade resursen.

I metadata är det 3 st typer av ansvarsområden som utpekas som viktiga.

 • Ansvarig organisation här anges normal kommunnamnet och inte enskilda förvaltningar
  Exempel  Stockholms stad,
 • Kontakt kontakt som generell svarar på frågor om resursen och som oftast är den som man först kontaktar med frågor
  Här anges lämpligen Ansvarig organisation – Förvaltning
  Exempel Stockholms stadMiljöförvaltningen
 • Informationsägare kontakt som kan svara på frågor och ansvarar för datas innehåll.
  Här anges lämpligen Förvaltning-enhet
  Exempel Miljöförvaltningen – Miljöanalys


 

VERKSAMHET

Ett nyckelordslexikon som beskriver vilken verksamhets som hanteras med den aktuella resursen som dokumenteras.
Exempel på termer kan vara Utbildning, Skola, Trafik etc,

Verksamhet är ett nyckelordslexikon där de termer som skall användas kan beslutas av systemadministratören i varje separat installation. Det finns inte några gemensamma kommunala bestämmelser eller riktlinjer för vilka nyckelord som skall används.

 


 

KOLUMNSÖKNING

Förutom sökning i sökpanelen är det även möjligt att avgränsa sökning via filter i respektive kolumnhuvud.

Det finns tre typer av filter i kolumnhuvudena.

Fritextsökning
Gäller för de kolumner som inte är en avgränsad samling värden. exempelvis titel Här kan man skriva valfritt ord och sökning sker på alla titlar som innehåller detta ord.

Värdelista
Här sker sökningen genom att värden väljs i en rullgardins menu. Detta gäller exemeplvis sökning på resurstyper och länktyper

Datum
För kolumner som innehåller datum kan man söka på
Ett specifikt år genom att ange ex 2017
Före ett visst år genom att ange <2017  (före år 2017)
Efter ett visst år genom att ange >2017  (efter år 2017)

 

Resultattabellen


RESULTATTABELLEN – ÖVERSIKT

Resultatet av sökningar visas i resultattabellen (området inom röd ram)

I resultatabellen kan du utvärdera innehållet, Filtera resultatet ytterligare, ändra på hur kolumnerna i resultabellen visas.

 


KOLUMNER I RESULTATTABELLEN

 

Ett antal kolumner är centrala för funktionaliteten och är normalt alltid tillgängliga.

T
I denna kolumn visas en ikon om det finns ett geografiskt täckningsområde angivet för resursen.
Om du klickar på ikonen ritas täckningsområdet upp i kartan

M
I denna kolumn visas ett i som du kan klicka på för att visa metadata.

Titel
Titeln för resursen

Länkar
Här visas ett antal ikoner som länkar vidare till information relaterat til resursen.
Det kan exempelvis vara länkar till datafiler som kan hämtas, länkar till mer information eller dokument.

Typ
Ikonen som visas anger vad för typ av resurs den aktuella metadataposten beskriver.
datamängd
tjänst
serie

Kontakt, Geometrityp, Granskad, Uppdaterad
Detta är exampel på kolumner med information från metadata som visas.
De kolumner som visas kan ändras.

 

 


FUNKTIONER I RESULTATTABELLEN

Det finns två menyer för hantering av innehållet i resultattabellen.

Visa:
Markera alla rader: Markerar alla rader på den aktuella sidan.
Avmarkera alla rader: Avmarkerar alla rader på den aktuella sidan.
Spara fråga: Den aktuella frågan sparas för att kunna användas senare.
Öppna sparad fråga: Öppna en fråga som sparats av dig.
Spara fråga (som webbadress): Denna funktion ger direkt åtkomst till den aktuella frågan som en webbadress
Spara valda poster: De poster som markerats i resultattabellen sparas som en lista för att kunna användas senare.
Sparade listor: Visa de listor som du sparat.
Lägg till post(er) i resultatlista:   Den post(er) som du valt läggs till i en ny eller existerande lista.

 


LÄNKAR I RESULTATTABELLEN

Från metadataposten kan man länka till olika typer av information. Det kan vara länkar:

 • Till själva resursen exempelvis en nedladdningsbar datafiler eller ett gränssnitt för att koppla upp sig direkt mot data (API)
 • Till information om resursen exempelvis webbsidor eller dokument

  Länk till nedladdningsbar datafil

  Länk till ett API

  Länk till en WMS-tjänst

  Länk till en WFS-tjänst

  Länk till ATOM-fil

  Länk till extern webbsida

 Länk till nedladdningsbart dokument

     Länk till applikation

    Länk till webbapplikation

 

 

 


SORTERA OCH ÄNDRA KOLUMNER

De flesta kolumner går att sortera på eller dölja / visa..

För att nå denna funktion klicka på pilen längst till höger i kolumnhuvudet.

 

I den meny som då visas kan du välja att sortera stigande eller sjunkande.
Du kan även vid alternativet Kolumner visa en lista på alla kolumner om är möjliga att visa eller dölja.

Om du vill ändra kolumnernas ordning klcikar du på kolumnen och drar kolumnen til den plats du vill visa kolumnen på. Två små pilar visas på det ställe kolumnen kommer att infogas på.

 

 


SPARA FRÅGOR OCH LISTOR

Du kan spara ditt arbete på två olika sätt.

Spara fråga:
Du sparar dina aktuella sökinställningar. Det innebär att antalet poster kan förändras efter att den sparade frågan skapats. Poster kan tillkomma eller försvinna.

Spara lista:
Här sparar du ett antal utpekade poster. Antalet poster kommer inte att förändras i de listor som sparats.
Du kan spara en lista och lägga till poster från flera olika sökningar till en enskild sparad lista.