Tjänster och konsultstöd

Metadata och Geoportaler för hantering av geografisk information

Kunder

Läs mer om de kunder MetaGIS levererat tjänster till

Kontakt

Har du frågor? Behöver du mer information? Kontakta oss!

Kontakt

Kontaktuppgifter

MetaGIS AB
Michael Östling
Adress: Britsarvsvägen 28a, 791 36, Falun
E-post: michael.ostling@metagis.se
Mobil: 070-279 19 76
Skype: MichaelOstling

MetaGIS AB

Michael Östling
Adress: Britsarvsvägen 28a, 791 36, Falun
E-post: michael.ostling@metagis.se
Mobil: 070-279 19 76
Skype: MichaelOstling