Metadata om metadata

Hjälp om metadataelement för Metadata om metadata

 

INFORMATION OM METADATA


IDENTIFIERARE FÖR METADATA

Detta element är viktigt för att kunna publicera till en portal eller databas och kunna göra uppdateringar av samma post.

Observera att det görs skillnad mellan identifierare för metadataposten och identifierare för själva resursen. Genom kontroller gentemot detta fält är det också enkelt att identifiera förekomsten av kopior av samma metadatapost. Detta element är frivilligt inom SS ISO 19115 men definieras som obligatoriskt inom den nationella metadataprofilen.

Identifieraren bör skapas i samband med att metadatamängden skapas och resursen registreras, antingen av den som registrerar resursen eller av registret. Identifieraren får inte ändras när metadata ändras.

Genom att man kan identifiera en viss metadatamängd kan man också referera den. Det är viktigt i bl.a. följande situationer:

  • när man vill göra uppdateringar i en publicerad  metadatamängd
  • när man vill ange relationer mellan olika metadatamängder l ange relationer mellan olika metadatamängder
  • vid eliminering av dubbletter.
Exempel: 632b9514-16ab-4d97-948b-7fb85f1590c5

 

DATUM FÖR METADATA

Här anges normalt det senaste datumet av följande händelser

  • När metadata skapades
  • När metadata reviderades
  • När metadata granskades

METADATAKONTAKT

Detta är den kontakt som ansvarar för och förvaltar metadata. Det kan vara samma kontakt som ansvarar för resursen men det behöver inte vara det.

METADATASTANDARD – METADATAVERSION

Detta är ett element som beskriver hur metadata är strukturerat och vilken profil det följer.

Standardnamnet är

SS-EN ISO 19115:2005-ComCat

Denna bygger på den nationella metadataprofilen

SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se