Tjänster och konsultstöd

Metadata och Geoportaler för hantering av geografisk information

Kunder

Läs mer om de kunder MetaGIS levererat tjänster till

Kontakt

Har du frågor? Behöver du mer information? Kontakta oss!

Om MetaGIS

MetaGIS är ett konsultföretag som är specialiserad på att lösa problem kopplat metadata och åtkomst till geografiska data och tjänster.

Verksam i företaget är Michael Östling.

Ta kontakt via:

EPost: michael.ostling@metagis.se
Tel: +46 70 279 19 76
Skype: MichaelOstling
Skype for Business: michael.ostling@metagis.se
Adress: Britsarvsvägen 28a. 791 36 Falun,