Om Stockholms stads Dataportal

Dataportal för vidarenutyttjande av data och tjänster

VAD ÄR DATAPORTALEN

Dataportalen är en söktjänst där stadens förvaltningar publicerar information (metadata) om data och tjänster som tas fram inom staden. Genom att publicera information här så sprids information om tillgängliga data så att flera kan vidareutnyttja dessa. De data som publiceras här kan vara grund för att bygga nya tillämpningar och återanvända data i nya sammanhang. Med begreppet tjänst här menas tjänster för datautbyte mellan datorer. Det är inte tjänster för samhällsmedborgare som publiceras här !!!!!!

På dataportalen kan du bl.a. läsa om:
Innehåll Vilken information innehåller data
Kontakt: Vem kontaktar jag för mer information eller om jag har tekniska problem
Aktualitet: När och hur ofta uppdateras data
Var. Hur kan jag nå eller hämta data eller anropa tjänster

 

STOCKHOLMS STADS DATAPORTAL

Dataportal för att UPPTÄCKA och UTFORSKA data och tjänster

Sök och Utvärdera data och tjänster

Data kan laddas ned eller uppkoppling mot tjänster kan göras

VAD HITTAR JAG PÅ DATAPORTALEN

På dataportalen hittar du information om data och tjänster som är framtagna av stadens förvaltningar. Informationen kan antingen vara intern för staden är tänkt för att användas som öppna data och då även för externa användare. Den information som publiceras på dataportalen skall vara tillräckligt omfattande så att du som användare kan fatta beslut om data eller tjänsten motsvarar de behov du har.

VILKA PUBLICERAR INFORMATION OM DATA HÄR

Stadens förvaltningar publicerar själva information till dataportalen. Exempelvis finns information från
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsarkivet, Stadsledningskontoret.
Enligt stadens policy för öppna data skall alla data som kan tillhandahållas som öppna data publiceras på dataportalen.

INTERN OCH EXTERN DATAPORTAL

Det finns två portaler.

Interna dataportalen. Sökkatalog för att hitta och utvärdera alla data och tjänster som är relevanta att göra synliga för ökat vidarenyttjande inom staden.

Externa dataportalen. Sökkatalog för externa användare där stadens öppna data kan återfinnas.

Publiceringsflöde

Interna dataportalen. Hit publiceras metadata som all information som är relevant för stadens förvaltningar. Båda öppna data och interna data. Genom taggning av metadata som publiceras så sker en automatisk skördning (synkning) av metadata över till den externa dataportalen för det som skall synliggöras där. Metadata skapas och publiceras därför bara till den interna dataportalen.

VART VÄNDER JAG MIG OM JAG VILL PUBLICERA

Kontakta förvaltningsansvarig Mikael Janisels på mikael.janisels@stockholm.se alternativt (oppnadata@stockholm.se) för att få konton och behörighet att publiceras.

HAR DU FRÅGOR OM PORTALEN

Har du frågor om portalen, vänd dig till vår supportfunktion: arende@servicecentrum.stockholm.se

HAR DU FRÅGOR OM DATA ELLER TJÄNSTER I DATAPORTALEN

Frågor om datat besvaras av den som är ansvarig för informationen, kontaktuppgifter finns publicerat ihop med datat