Tjänster & konsultstöd

Metadata och Geoportaler för hantering av geografisk information

Kunder

Läs mer om de kunder MetaGIS levererat tjänster till

Kontakt

Har du frågor? Behöver du mer information?

Om MetaGIS

Vi är specialiserade på att lösa problem kopplat metadata och åtkomst till geografiska data och tjänster

Tjänster

Läs mer om tjänster och rådgivning som erbjuds

Kunder

Läs mer om kunder som MetaGIS har levererat stöd eller lösningar till.

b

Metadata

Läs mer om metadata och Geoportaler.

Tjänster och konsultstöd kan erbjudas inom följande områden

Vägledning om metadata

Införande av metadata i en organisation för att få en fungerande och aktuell dokumentation av existerande datamängder och tjänster.

Kartapplikationer

Uppdrag för att skapa webbklienter för karthantering med Openlayers, ExtJs, WMS, WFS och Geoserver.

Portaler och verktyg för hantering av metadata

Framtagning av rutiner för effektiv hantering av metadata.

Standardisering

Stöd inom standardisering eller tillämpning av standardisering är huvudsakligen fokuserat på projekt med beröringspunkter till metadata.

Kontakta MetaGIS

Besök

Britsarvsvägen 28a, 791 36, Falun