Om MetaGIS

MetaGIS är ett konsultföretag som är specialiserad på att lösa problem kopplat metadata och åtkomst till geografiska data och tjänster. Verksam i företaget är Michael Östling.

Nyheter

Kontakta MetaGIS

Besök

Britsarvsvägen 28a, 791 36, Falun