Tjänster och konsultstöd

Metadata och Geoportaler för hantering av geografisk information

Kunder

Läs mer om de kunder MetaGIS levererat tjänster till

Kontakt

Har du frågor? Behöver du mer information? Kontakta oss!

Kunder

Följande kunder har MetaGIS levererat tjänster och system till

Lantmäteriet

Strategier ooch utvecklingsarbete för hantering av metadata i den Nationella Infrastrukturen för Geodata. Design och utveckling av den Nationella Geodataportalen. Tolkning och analys av föreskrifter från Inspire. Framtagning av riktlinjer för metadata från Inspire.

Öppna Geodataportalen   Läs om infrastrukturen för geodata

Utveckling av Geoskolan en förenklad kartklient för att titta på WMS-tjänster i den nationella infrastrukturen för Geodata.
Bygger på Openlayers 3 och ramverket NGEO.

Stockholms stad

Design, utveckling och förvaltning av Intern dataportal för stadens förvaltningar. Design och utveckling av portal för stadens Öppen data portal. http://dataportalen.stockholm.se

Svensk Kärnbränslehantering

Design och utveckling av system för förvaltning av metadata i ESRI-miljö. System stöder hantering av import av data i ArcSDE parallellt som metadata för hanterade skapas. Internt system

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Rådgivning om metadata, metadataprofil. Rådgivning om krav på metadata från Inspire, Framtagning av Metadataportal för Öppna data och Inspire data. Öppna portalen

 

Sveriges Geologiska Undersökning

Design, utveckling och drift av en GeoPortal för tillhandahållande av SGUs produkter Öppna Geolagret.
Design och utveckling av ett internt system för uppföljning av produktframställning. (MetaInfo).

Naturvårdsverket

Design och utveckling av Naturvårdsverkets Miljödataportal samt internt förvaltningsystem för metadata. Öppna Miljödataportalen

 

Trafikverket

Design och utveckling av en karttillämpning för Tågtrafikledningen. Applikationen visar tågspositioner, trafikhändelser och hastighetsnedsättning och uppdaterar kartan i realtid. Applikationen bygger OGC-tjänster (WMS, WFS och WMC). Komponenter som används är SQLServer, Geoserver, Openlayers och ExtJS.

Rådgivning avseende Trafikverkets tillhandahållande av väderobservationer till Inspire.

Länsstyrelsen

Design, utveckling av en Geodatakatalog för tillhandahållande av metadata och Geodata
Öppna Geodatakatalogen    Läs om Geodatakatalogen

Utveckling av en Planeringskatalog för tillhandahållande av planeringsinformation.

Skogsstyrelsen

Design, utveckling av en Geodatakatalog för tillhandahållande av  skogliga data och tjänster
Öppna Skogsdataportalen    Läs om Skogsdataportalen

Utveckling av en Planeringskatalog för tillhandahållande av planeringsinformation.