Tjänster och konsultstöd

Vi kan erbjuda tjänster och konsultstöd inom följande områden

Vägledning om metadata

 • Införande av metadata i en organisation för att få en fungerande och aktuell dokumentation av existerande datamängder och tjänster.
 • Framtagning av metadataprofiler för att sätta upp specifika krav inom en organisation eller en sektor.
 • Mapping av existerande metadata mot standardiserade metadata.
 • Stöd i tolkning av metadatastandarden ISO19115 / ISO19139.
 • Framtagning av arbetsprocesser för att hantera metadata.

Kartapplikationer

Uppdrag för att skapa webbklienter för karthantering med Openlayers, ExtJs, WMS, WFS och Geoserver.

Standardisering

Stöd inom standardisering eller tillämpning av standardisering är huvudsakligen fokuserat på projekt med beröringspunkter till metadata.

 • ISO 19115-1, revision av metadatastandarden ISO 19115.
 • ISO 19115-3, revision av metadatastandarden ISO 19139.
 • STANLI-TK489, Svensk komitte för anpassning av ISO19115 till nationella krav.

Portaler och verktyg för hantering av metadata

 • Framtagning av rutiner för effektiv hantering av metadata.
 • Framtagning eller anpassning av verktyg för att redigera metadata.
 • Framtagning av verktyg för att automatiskt skapa metadata.
 • Framtagning av Metadataportal för att söka i metadata.
 • Integration av metadataverktyg i GIS-verktyg exempelvis ArcGIS-desktop.
 • Redigeringsformulär för registrering av metadata.
 • Verktyg för automatgenerering av metadata.

Kontakta MetaGIS

Besök

Britsarvsvägen 28a, 791 36, Falun